Crede în tine! Implică-te!

Cine sunt tinerii NEETs?

Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare.

 

ParteneriPrezentare proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 1–Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”; Componenta 1-„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia. Titlu proiect “EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”. Nr. contract finanțare POCU/908/1/3/150814

Obiectivul specific al Asociaţiei Tehnopol Galaţi, este să asigure un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, centrelor de cercetare, în vederea realizării unei armonizări a activităţilor acestora în raport cu exigenţele economiei de piaţă şi a strategiilor de dezvoltare locale şi regionale.

Visit Website

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Visit Website

Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL îşi concentrează activitatea pe asigurarea de servicii de formare profesională, completată de servicii de informare şi consiliere, oferind astfel soluţii concrete pentru activitatea de mediere a muncii.
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi este furnizor de formare profesională autorizat să desfăşoare aproximativ 130 programe de formare pentru diverse meserii/ocupaţii.

Visit Website

Asociația TEHNOPOL Galați implementează începând cu data de 10.08.2021, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați (Partener 1) și Get You Hired SRL (Partener 2), proiectul „ EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”.

 

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Componenta 1 – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.

 

Durata de implementare a proiectului este de  24 luni.

Proiectul este gândit ca un program complex ce implică măsuri active și personalizate de ocupare a tinerilor NEEts (persoane care nu sunt angajate, incluse într-un program de educație sau de training)  cuprinzând orientare, consiliere, sprijin financiar pentru deschiderea unei noi afaceri. Proiectul se va implementa în regiunea mai putin dezvoltată Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 375 tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu accent pe cei din categorii defavorizate, rromi și mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Grupul țintă al proiectului

este alcătuit din tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea Sud-Est și din tineri NEETs șomeri cu varsta între 16 și 29 ani care nu sunt înregistrați la ANOFM/AJOFM, ei urmând a fi directionați spre înscriere pentru a deveni eligibili pentru grupul țintă.

 Tinerii NEETs șomeri înregistrati la AJOFM/ANOFM beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, care includ obligatoriu și profilarea acestora, realizată de către SPO (Serviciul Public de Ocupare), în urma căreia tinerii NEETs sunt încadrați în una din următoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilității:

  • Nivelul A – „ușor ocupabil”;
  • Nivelul B – „mediu ocupabil”;
  • Nivelul C – „greu ocupabil”;
  • Nivelul D – „foarte greu ocupabil”;

În funcție de încadrarea în nivelul de ocupabilitate, tinerii NEETs vor fi informați de către AJOFM/ANOFM cu privire la pachetul de măsuri de care pot beneficia în vederea ocupării unui loc de muncă.

Contactează echipa de proiect.