Evenimente

 

 

Conferința de lansare a proiectului

Asociația TEHNOPOL Galați implementează începând cu data de 10.08.2021, pe o perioadă de 24 de luni, proiectul „EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”, POCU/908/1/3/150814. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Componenta 1 – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.

Instituții partenere:

ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI (Beneficiar)
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ GALAȚI (Partener1)
GET YOU HIRED S.R.L. GALAȚI (Partener2)

 

Bugetul proiectului: 4.647.050,49 LEI, din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă 4.509.901,49 lei
Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului 137.149,00 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare a 375 tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în randul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilitaților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 375 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 162 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 300 tineri vor obține un certificat de calificare).

Scopul proiectului este reprezentat de stimularea oportunităților de ocupare pentru 375 de tineri NEETs, din care 32% sunt tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”, 10-13% vor fi de etnie romă, 20-27% vor fi din mediul rural din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin oferirea de servicii specializate de informare și conștientizare, formare profesională, mediere pe piața muncii, antreprenoriat și angajare pe cont propriu.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Lansarea proiectului va avea loc la sediul Asociației din str. Săliște nr. 20, în data de 09.09.2021 la ora 11:00.

Persoană de contact: Constanța Avădăni, Manager de proiect,
Telefon: 0236/493277
E-mail: constanta.avadani@tehnopol-gl.ro

Joi, 09.09.2021, între orele 11:00 și 14:00, la sala de conferințe din str. Săliște nr. 20, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” – POCU/908/1/3/150814, organizată de către Asociația Tehnopol Galați în calitate de Beneficiar, alături de:

  • AJOFM Galați – Partener 1;
  • Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL – Partener 2;

Mulțumim tututor celor prezenți pentru susținere! Succes echipei de implementare!