Crede în tine! Implică-te!

 

 

Proiect “EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” POCU/908/1/3/150814

Asociația TEHNOPOL Galați implementează începând cu data de 10.08.2021, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați (Partener 1) și Get You Hired SRL (Partener 2), proiectul „ EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Componenta 1 – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni.

Proiectul este gândit ca un program complex ce implica măsuri active și personalizate de ocupare a tinerilor NEEts (persoane care nu sunt angajate, incluse într-un program de educație sau de training) cuprinzând orientare, consiliere, sprijin financiar pentru deschiderea unei noi afaceri. Proiectul se va implementa în regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Bugetul proiectului este 4.647.050,49 lei, din care:

  • Valoare eligibilă nerambursabilă: 4.509.901,49 lei
  • Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului: 137.149,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 375 tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), cu accent pe cei din categorii defavorizate, rromi și mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Obiective specifice:

  • Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu varsta între 16 și 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiuni eligibile;
  • Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Activitățile previzionate ale proiectului sunt următoarele:

  • A0 – Managementul proiectului:
  • A1 – Contactarea și înregistrarea în grupul țintă a tinerilor NEETs;
  • A2 – Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu sunt ocupabili și nu urmează nici o formă de educatie sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrarii si profilării;
  • A3 – Derularea programelor de formare profesională;
  • A4 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
  • A5 – Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu.

GRUPUL ȚINTĂ (GT) al proiectului este alcătuit din tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea Sud-Est și din tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani care nu sunt înregistrați la ANOFM/AJOFM, ei urmând a fi directionați spre înscriere pentru a deveni eligibili pentru grupul țintă.

Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activităti.
Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
Să fie înregistrat și profilat de către Serviciul Public de Ocupare;
Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud-Est).

Din grupul țintă total 375 de tineri NEETs cu domiciliul sau resedința în regiunea de Sud-Est 10,13%, respectiv minim 38 de persoane vor fi de etnie rroma si 20,27%, respectiv 76 de persoane, vor fi din mediul rural.

Tinerii NEETs șomeri trebuie să fie profilați în prealabil de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) prin unitățile cu personalitate juridică din subordine, (ANOFM si AJOFM).
Tinerii NEETs șomeri înregistrați la AJOFM/ANOFM beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, care includ obligatoriu și profilarea acestora, realizată de către SPO (Serviciul Public de Ocupare), în urma căreia tinerii NEETs sunt încadrați în una din următoarele categorii, din punct de vedere al ocupabilității:
• Nivelul A – „ușor ocupabil”
• Nivelul B – „mediu ocupabil”
• Nivelul C – „greu ocupabil”
• Nivelul D – „foarte greu ocupabil”.
În funcție de încadrarea în nivelul de ocupabilitate, tinerii NEETs vor fi informați de către AJOFM/ANOFM cu privire la pachetul de măsuri de care pot beneficia în vederea ocupării unui loc de muncă.
Proiectul contribuie și se înscrie în axa prioritară, obiectivul tematic și obiectivele specifice vizate de prezentul apel de proiecte prin următoarele măsuri și efecte pozitive pe termen lung generate pentru membrii din grupul țintă:
– implicarea în proiect a 375 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrați la SPO, din care categoria defavorizată rromi 10,13% (38 de persoane) și din zona rurală 20,27%, (76 de persoane);
– 114 tineri NEETs identificați cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil” ;
– 300 de tineri NEETs, șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrați la SPO, vor urma un curs de calificare, iar minim 43,2% dintre aceștia vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant în cadrul proiectului;
– 162 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani, înregistrați la SPO, primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau stagiu, la încetarea calității de participant în cadrul proiectului;
– subvenții pentru un numar de 300 participanți la cursurile de formare profesională de tip calificare;
– subvenții pentru un numar de 60 participanți la cursurile de formare antreprenorială din cadrul servicilor de dezvoltare a antreprenoriatului;
– subvenționarea a minimum 9 planuri de afaceri cu sume de până la 25000 Euro, echivalentul in lei, pentru înființarea și dezvoltarea de noi afaceri;
– promovarea unei rețele de parteneriate sociale ce vizează soluționarea inserției profesionale a tinerilor NEETs.
Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului este asigurat de maniera integrată de oferire a serviciilor acestuia, care asigură parcurgerea împreună cu beneficiarii a tuturor etapelor pentru stabilirea necesarului de educație pentru piața muncii, identificarea și ocuparea unui loc de muncă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Calendar de activități

10:00 am
Sala de conferințe – Tehnopol Galați

 

Lansarea de proiect “EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” POCU/908/1/3/150814